Het Radboud Oncologie Fonds en haar Adviescommissie hebben besloten nieuwe onderzoeksvoorstellen van Radboudumc-onderzoekers voor onderzoek naar kanker te accepteren.

Toepassingscriteria
Je bent medewerker van het Radboudumc en actief betrokken bij innovatieve pilotonderzoeken naar kanker in het Radboudumc. De verwachte resultaten van het project dragen effectief bij aan de ambitie van het Radboudumc voor kankerpatiënten.

Selectiecriteria Scientific Review Board
De belangrijkste selectiecriteria voor onze wetenschappelijke beoordelingscommissie zijn:

  • Wetenschappelijke kwaliteit
  • Innovatief aspect
  • Geschiktheid
  • Impact / relevantie (‘minder kanker’, ‘meer genezing’ en ‘betere kwaliteit van leven voor overlevenden van kanker’)

Acceptatiecriteria
De belangrijkste acceptatiecriteria voor onze adviescommissie/ons bestuur zijn:

  • Een positief advies van ons SRB
  • De positie van het project in een uitgebalanceerde projectportfolio (kankersoorten, onderzoekshoek, omvang van de projecten)
  • Focus op preventie,  vroegtijdige opsporing, slimme meettechnieken,  patiënten participatie en kwaliteit van leven.
  • Aanvraag tussen 50-100 K

Let op: als uw onderzoeksteam concrete contacten heeft met geïnteresseerde donateurs kan er afgeweken worden van de budgetaanvraag.

Aanvraagformulieren
U kunt ervoor kiezen om financiering aan te vragen voor een investering of een onderzoeksvoorstel.

Tijdlijn
Datum

Indiening voorstel 1 augustus 2022 (23:59)

Besluit door Scientific Review Board 31 augustus 2022

Aanvaarding van goedgekeurde projecten door ROF bestuur 26 september

Start fondsenwerving door ROF-team en onderzoeksteam oktober 2022