Om meer onderzoek tegen kanker in het Radboud Oncologie Fonds mogelijk te maken is het belangrijk dat er voldoende fondsen worden geworven. Wij willen daarom aanwezig zijn op regionale groot- en kleinschalige evenementen, zoals loopevenementen, festivals, braderieën en concerten. Tijdens deze evenementen houden wij collectes en loterijen.

Wat doen Evenementencoördinatoren?

Evenementencoördinatoren coördineren fondsenwervende activiteiten op evenementen en zijn tijdens die evenementen hét aanspreekpunt namens het Radboud Oncologie Fonds. Voor de uitvoering van de fondsenwervende activiteiten sturen zij vrijwilligers aan. Ook leveren evenementencoördinatoren een proactieve bijdrage aan het uitbreiden van het aantal evenementen waarbij het Radboud Oncologie Fonds aanwezig is. De evenementen vinden voornamelijk plaats in de weekenden en/of avonduren.

Interesse?

Bent u een organisatietalent, weet u mensen te enthousiasmeren en vindt u het leuk om als vertegenwoordiger van het Radboud Oncologie Fonds op te treden op evenementen in onze regio? Dan is dit echt iets voor u. Stuur een email met uw gegevens (naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum) naar onze collega Harry Verwaaijen via info@radboudoncologiefonds.nl