Informatie

Onderdeel 1: PSMA

PSMA is een eiwit dat op verschillende cellen tot uiting komt, waaronder prostaatkanker en speekselklierkanker. PSMA kan met een scan worden afgebeeld, waardoor deze tumoren zichtbaar worden op de scan. Bij prostaatkanker is aangetoond dat deze scans gevoeliger zijn dan andere scans om ziekte aan te tonen. Daarnaast is aangetoond dat prostaatkanker met veel PSMA vaak goed reageert op specifieke behandelingen die zich richten tegen het PSMA-eiwit. Doel van deze studie is om uit te zoeken of PSMA ook bij speekselklierkanker tot uiting komt en is af te beelden op een PSMA-scan. Als dit het geval is, kan een vervolgstudie worden gedaan waarbij dezelfde behandeling als bij prostaatkanker wordt onderzocht bij speekselklierkanker.

Uw bijdrage aan dit onderzoek maakt het mogelijk dat in het Radboudumc PSMA-scans worden gemaakt bij patiënten met speekselklierkanker. In eerste instantie kan dit leiden tot betere diagnostiek van speekselklierkanker. Er kan dus beter worden vastgesteld waar de ziekte zich bevindt. Een nog belangrijker doel is dat deze studie in de toekomst kan leiden tot een nieuwe behandeling voor speekselklierkanker, namelijk behandeling met radioactief-gelabeld PSMA, zoals bij prostaatkanker wordt gebruikt. Dit is erg belangrijk, aangezien de behandelmogelijkheden voor speekselklierkanker beperkt zijn zodra er uitzaaiingen zijn vastgesteld.

Onderdeel 2:  CABOZANTINIB

Voor speekselklierkanker zijn weinig behandelingen zodra er uitzaaiingen worden vastgesteld. Cabozantinib is een vorm van doelgerichte therapie die zich specifiek richt tegen het eiwit ‘c-MET’ en bloedvatnieuwvorming. Het eiwit c-MET komt ongeveer bij de helft van de speekselkliertumoren tot uiting. Bloedvatnieuwvorming is een algemeen kenmerk van kanker. Cabozantib is daarom mogelijk een nieuwe effectieve behandeling voor patiënten met uitgezaaide speekselklierkanker waarbij c-MET tot uiting komt. Doel van deze studie is om deze behandeling te testen.

Uw bijdrage van een donateur maakt het mogelijk dat deze studie in het Radboudumc kan worden verricht. Hiervoor is veel nodig, zo moeten patiënten tijdens de behandeling regelmatig worden gecontroleerd en moeten er scans worden gemaakt om het effect te evalueren. Daarnaast vindt er laboratoriumonderzoek plaats met als doel te voorspellen wie gaan reageren op de behandeling en wie niet.

Onderdeel 3: HORMOONTHERAPIE

Salivary duct carcinoom (SDC) is een agressieve vorm van speekselklierkanker waarbij vrijwel altijd de androgeen-receptor aanwezig is. Dit is een eiwit op de tumor die er voor zorgt dat de tumor gaat groeien onder invloed van androgenen, ofwel mannelijke hormonen. Bij prostaatkanker is bekend dat het wegvangen van deze mannelijke hormonen door middel van hormoontherapie kan zorgen voor stabilisatie van de ziekte of zelfs afname van de tumorgrootte. Doel van deze studie is om uit te zoeken wat de waarde is van hormoontherapie bij SDC, zowel bij patiënten met uitzaaiingen als aanvullende behandeling na operatie. De eerste resultaten die wij hiervan hebben laten zien dat ongeveer de helft van de patiënten reageert en de andere helft niet. Het 2e doel van dit onderzoek is uit te zoeken waarom de één wel en de ander niet reageert.

Uw bijdrage zorgt ervoor dat er laboratoriumonderzoek kan worden gedaan naar oorzaken van het falen van de therapie. Dit kan er voor zorgen dat we in de toekomst kunnen voorspellen wie gaat reageren op de hormoontherapie en wie niet. Patiënten waarvan we van te voren kunnen voorspellen dat ze niet gaan reageren op hormonale therapie, gaan we dan dus niet meer bloot stellen aan deze behandeling. Zij kunnen beter meteen een andere behandeling krijgen. Daarnaast kan het onderzoek er voor zorgen dat we resistentie op de therapie beter begrijpen, waardoor we dit kunnen oplossen, bijvoorbeeld door het geven een ander soort hormonale therapie.

Onderdeel 4: volgt.