Radboud Oncologiefond
KWF Kanker Bestrijding
64.1%
Projectkosten: € 195.000,-
Nog nodig: € 70.000,-
Doneer nu

Beter Gezond, fase 2

Onderzoekers

Prof. dr. Nicoline Hoogerbrugge en prof. dr. Bart Kiemeney

Project

Bekijk het informatiefilmpje hier.

Kanker overkomt je. Kanker kan je ook treffen wanneer je heel erg gezond leeft. Maar het risico om kanker te krijgen kunnen we zelf meer beïnvloeden dan we denken. We weten dat het helpt om niet te roken, omdat dit het risico op longkanker en vele andere soorten kanker verlaagt. We weten dat het helpt om ons te beschermen tegen UV‐straling, omdat dit het risico op huidkanker verlaagt.

Minder bekend is dat ook overmatig alcoholgebruik, ongezonde voeding, te weinig bewegen en overgewicht invloed hebben op het krijgen van kanker.

De afgelopen jaren bleek het aantal patiënten met kanker onrustbarend toe te nemen. Prof. dr. Nicoline Hoogerbrugge is internist‐oncogeneticus en volgt al jaren patiënten met erfelijke aanleg voor kanker. Zij realiseerde zich dat preventie van kanker mogelijk is bij familieleden van mensen met erfelijke kanker. En dat voor mensen met en zonder erfelijke aanleg een deel van de kanker te voorkomen is door een gezonde leefstijl.

Uit wereldwijd onderzoek, samengevat door het World Cancer Research Fund, bleek dat een ongezonde leefstijl, net als bij hart‐en vaatziekten, een belangrijke trigger is om kanker te veroorzaken. Een gezonde leefstijl kan ertoe bijdragen dat het aantal patiënten met kanker daalt met ruim 30%. Inclusief de toenemende vroegdiagnostiek voor erfelijke patiënten (5‐10% van alle kankerpatiënten) betekent dit, dat we in Nederland het aantal nieuwe patiënten met kanker kunnen terugbrengen met meer dan 40.000 patiënten per jaar.

Radboudumc en KWF zetten samen innovatieve stap

Prof. dr. Nicoline Hoogerbrugge vond in KWF Kankerbestrijding een partner die onderdeel wilde uitmaken van een innovatief project ‘preventie van kanker’. Het project heeft de naam: Beter gezond.

Vignet Beter Gezond

Fase 2 van het project

Feiten en Fabels

De onderzoekers hebben in fase 1 van dit project veel tijd en energie gestoken in het verzamelen van literatuurgegevens over de relatie tussen leefstijl en kanker. Dit heeft geresulteerd in een mooi overzicht van feiten dat het fundament vormt van onze voorlichtingsactiviteiten, binnen en buiten de spreekkamers. Ook voor u is deze informatie beschikbaar.

Onderzoek zorgprofessionals

Er is in fase 1 tevens onderzoek onder meer dan 500 zorgverleners (binnen en buiten het Radboudumc) gedaan naar hun kennis over de relatie tussen leefstijl en kanker, hun eigen leefstijl en de mate waarin ze hun patiënten leefstijladviezen geven. Opvallende conclusie uit dit onderzoek was dat de zorgverleners die zelf gezond leven, vaker hun patiënten op het gebied van leefstijl adviseren dan de zorgverleners die iets ongezonder leven. Deze conclusie sterkt onze visie dat de zorgprofessional een belangrijke intermediair is om patiënten aan een gezond leefpatroon te helpen. Wel gaven de zorgprofessionals aan behoefte te hebben aan tijd en handvatten om leefstijl bespreekbaar te maken. Met dit gegeven zijn we volop aan de slag.

Er is daarnaast een prototype ontwikkeld van een e-lifestyle coach; de Beter Gezond-app die gekoppeld moet worden aan een enorme databank.

Start in de spreekkamer

In fase 2 gaat onze aandacht de komende tijd primair uit naar ‘het voorkomen van erger’ voor patiënten die in behandeling zijn (geweest) voor kanker. Want het wordt steeds duidelijker dat leefstijl voor deze groep mensen niet alleen van invloed is op de kwaliteit van leven tijdens en na de behandeling, maar ook op hun prognose en levensverwachting.

Via de spreekkamer van onze oncologen willen we deze mensen helpen met het aanleren van een gezonde leefstijl. Onze gedragswetenschappelijke visie zoals verwerkt in het prototype van de app (30-dagen actieplan, positieve stimulans, steun en support van de dokter) zullen we hierbij toepassen. Ook gaan we tijd en energie steken in de leefstijl van zorgprofessionals zelf. Ons onderzoek heeft immers uitgewezen dat zij de sleutel zijn naar een gezondere leefstijl van onze patiënten. We reiken ze de handvatten aan die nodig zijn voor een gedegen leefstijladvies en we gaan ze helpen vaardiger te worden in het bespreekbaar maken van leefstijl in de spreekkamer. Zelf hebben we hoge verwachtingen van deze aanpak.

Met uw bijdrage

Door uw bijdrage kunt u de tweede fase van dit project mogelijk maken en onderdeel worden van onze gezamenlijke ambitie om als eerste Universitair Medisch Centrum in Nederland een leefstijlverandering op gang te brengen. Deze geldt als blauwdruk voor meer Universitair Medische Centra en ziekenhuizen in Nederland. Help mee!